Rozhodcovský poriadok

Rozhodcovský poriadok SZMF nájdete na tomto odkaze: ROZHODCOVSKÝ PORIADOK SZMF

Rozhodcovským poriadkom sa riadia všetci rozhodcovia a členovia Rozhodcovskej komisie SZMF.