Disciplinárny poriadok

Disciplinárny poriadok SZMF nájdete na tomto odkaze: DISCIPLINÁRNY PORIADOK SZMF

Disciplinárnym poriadkom sa riadia všetky akcie organizované Slovenským zväzom malého futbalu.