Športoví odborníci

Meno  Priezvisko Titul  Dátum narodenia Druh odbornej činnosti Dátum vzniku funkcie Dátum zániku funkcie Adresa na doručovanie pošty Emailová adresa 
Peter  Králik Ing. 26.11.1988 funkcionár 30.9.2017 30.9.2022 Jašíková 24, 821 03 Bratislava peter.kralik@malyfutbal.sk
Ondrej  Kačmár   11.5.1972 funkcionár 30.9.2017 30.9.2022 Jána Nováka 1/A, 08001 Prešov ondrej.kacmar@malyfutbal.sk
Matúš Kocún Ing. 6.7.1989 funkcionár 30.9.2017 30.9.2022 Stromová 10482/46, 83101 Bratislava matus.kocun@malyfutbal.sk
Ján  Račko   13.12.1964 funkcionár 30.9.2017 30.9.2022 Okružná 2435/117, 96001, Zvolen  jan.racko@malyfutbal.sk
Jozef  Igaz   2.5.1983 funkcionár 30.9.2017 30.9.2022 Halalovka 27,911 08 Trenčín jozef.igaz@malyfutbal.sk
Stanislav  Cintavý Ing. 20.2.1982 funkcionár 30.9.2017 30.9.2022 Fazuľová 6372/1, 811 07 Bratislava stanislav.cintavy@malyfutbal.sk
Dominik Jakubkovič Bc. 9.7.1993 funkcionár 30.9.2017 30.9.2022 Jarková 206/12, 065 41 Ľubotín dominik.jakubkovic@malyfutbal.sk
Ján  Bosák   27.8.1956 kontrolór 24.11.2014 24.11.2018 Strážska cesta 25, 96001 Zvolen agrobos@gmail.com