Termínová listina – národná

Termín Kategória Podujatie Miesto konania
Feb – Nov/2019 A Národná liga v malom futbale Slovensko
Feb – Nov/2019 A/U23/U15/U13/U10/U8 Domáce súťaže Slovensko
Január/2019 A Winter Cup – kvalifikačné kolá Slovensko
9.2.2019 A Winter Cup 2019 Korňa, Slovensko
1.5.2019 U23 Majstrovstvá SR Bratislava
20.6.2019 U15/U13/U10/U8 Majstrovstvá SR Bratislava
22.-23.6.2019 A Majstrovstvá SR Piešťany