Darujte nám 2%

Darujte nám 2% zo svojich daní a podporte tým rozvoj malého futbalu na Slovensku.

Príjem z 2% bude využitý na:

  • Organizovanie Majstrovstiev Slovenska v malom futbale v kategóriách: dospelí, U23, U15, U13, U10 a U8
  • Organizovanie reprezentačného kempu pre seniorskú reprezentáciu
  • Organizovanie reprezentačného kempu pre reprezentáciu U-23
  • Výprava reprezentačného tímu na Majstrovstvá sveta 2019 v Austrálii
  • Podporu rozvoja obalstných súťaží malého futbalu

Ako postupovať?

ZAMESTNANEC

1. Je potrebné požiadať svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2018.

2. Z tohto potvrdenia zistíte výšku Vami zaplatenej dane z príjmu za rok 2018 a z nej je možné vypočítať sumu max. 2%.

3. v prípade, že ste odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať sumu až do výšky 3%

4. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré si môžete stiahnuť z tejto stránky aj s predvyplnenými údajmi Slovenského zväz malého futbalu

5. Potvrdenie o zaplatení dane aj Vyhlásenie, prípadne aj potvrdenie, že ste v roku 2018 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín, je potrebné doručiť na daňový úrad podľa Vášho bydliska do 30.4.2019. Adresu si môžete zistiť prostredníctvom linku

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

FYZICKÁ OSOBA

1. Je potrebné si vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane (resp. 3% v prípade odpracovania minimálne 40 hodín ako dobrovoľník – je nutné k tomu priložiť potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali)

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolonky na poukázanie 2% (resp. 3%) z dane v prospech prijímateľa nasledovne:

– v daňovom priznaní typu A (strana 5 – VIII. oddiel)

– v daňovom priznaní typu B (strana 11 – XII. oddiel)

Obchodné meno (názov): Slovenský zväz malého futbalu
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 30865930
Sídlo: Jašíková 24, 821 03 Bratislava
IBAN: SK39 1100 0000 0029 4000 6073

3. Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote daňového priznania (do 31.3.2019, v prípade odkladu najneskôr do 30.6. resp. 30.9.2019) na príslušný daňový úrad.