Organizácia

Slovenský zväz malého futbalu je športový zväz na Slovensku, ktorý bol založený v roku 2006. Je najvyšším orgánom malého futbalu na Slovensku a je spôsobilým prijímateľom verejných prostriedkov. Slovenský zväz malého futbalu je riadnym členom Európskej federácie malého futbalu (EMF) a riadnym členom Svetovej federácie malého futbalu (WMF).
Združuje takmer 8000 hráčov malého futbalu v rôznych kategóriách od U8 až po seniorov.

Štruktúra súťaží:

Oblastné súťaže:

Kategórie:
– U8 až U23 (18 mestských súťaží)
– Dospelí (22 mestských súťaží)
– 40+ (1 mestská súťaž)

Mládežnícke kategórie: najlepšie tímy získavajú miestenku na Majstrovstvá SR.
Dospelí: najlepšie tímy získavajú miestenku na 2 národné podujatia, SZMF Winter Cup a Majstrovstvá Slovenska.

Celoslovenské súťaže:

SZMF Winter Cup
Slovenský pohár, ktorému predchádzajú oblastné kvalifikačné kolá.
Oblastné kolá sú spravidla zimné poháry mestských líg, prípadne jesenná časť sezóny (ak sa neodohrá zimný pohár).
Celoslovenské podujatie sa odohráva vo februári za účasti najlepších 30 tímov Slovenska. Víťaz získava miestenku na Európsku Ligu Majstrov.

Majstrovstvá Slovenska
Najlepšie umiestnené tímy v mestských súťažiach získajú po sezóne miestenku na celoslovenské finále, ktoré sa odohráva každoročne v júni za účasti najlepších tímov zo Slovenska.
Celkový víťaz získava miestenku na Európsku Ligu Majstrov.

Národná liga v malom futbale
8 klubov z 8 miest Slovenska súťaží o slovenský titul.

Reprezentácia
Reprezentácie SR v kategórii dospelých a U21 sa pravidelne zúčastňujú Majstrovstiev Európy a Majstrovstiev sveta.

 

Orgány Slovenského zväzu malého futbalu:

 • Nevolené orgány
  • a.) Valné zhromaždenie SZMF
   • – VZ SZMF je najvyšším orgánom SZMF
   • – VZ SZMF je tvorené zástupcami všetkých riadnych členov SZMF
 • Volené orgány
  • a.) Prezident
   • – je štatutárnym zástupcom SZMF
   • – zastupuje SZMF navonok
   • – zastupuje SZMF v medzinárodných organizáciách (napr. EMF, WMF)
  • b.) Generálny sekretár
   • – riadi administratívu SZMF
   • – zodpovedný za internú komunikáciu SZMF
  • c.) Výkonný výbor
   • – skladá za zo 7 členov (prezident, viceprezident, gen.sekretár a 4 členovia)
   • – výkonný orgán SZMF
   • – riadi SZMF medzi zasadaniami Valného zhromaždenia
  • d.) Odvolacia a revízna komisia
   • – kontrolná činnosť
   • – dohľad nad činnosťou Výkonného výboru