Darujte nám 2%

Darujte nám 2% zo svojich daní a podporte tým rozvoj malého futbalu na Slovensku.

Príjem z 2% bude využitý na:

  • Organizovanie Detských Majstrovstiev Slovenska v malom futbale v kategóriách: U23, U15, U13, U10 a U8.
  • Organizovanie Detskej ligy v malom futbale.
  • Organizovanie Stredoškolskej ligy v malom futbale.
  • Vzdelávanie detí v oblasti organizácie a pravidiel malého futbalu.

Ako postupovať?

A) ZAMESTNANEC

1.Je potrebné požiadať svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2023.

2. Z tohto potvrdenia zistíte výšku Vami zaplatenej dane z príjmu za rok 2023 a z nej je možné vypočítať sumu max. 2%.

3. V prípade, že ste odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať sumu až do výšky 3%.

4. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré si môžete stiahnuť z tejto stránky aj s predvyplnenými údajmi Slovenského zväzu malého futbalu.

5. Potvrdenie o zaplatení dane aj Vyhlásenie, prípadne aj potvrdenie, že ste v roku 2023 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín je potrebné doručiť na daňový úrad podľa Vášho bydliska do 30.4.2024. Adresu si môžete zistiť prostredníctvom priloženého linku.

B) FYZICKÁ OSOBA

1. Je potrebné si vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane (resp. 3 % v prípade odpracovania minimálne 40 hodín ako dobrovoľník – je nutné k tomu priložiť potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali)

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolonky na poukázanie 2% (resp. 3%) z dane v prospech prijímateľa nasledovne:

3. Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote daňového priznania (do 31.3.2024, v prípade odkladu najneskôr do 30.6. resp. 30.9.2024) na príslušný daňový úrad.

C) PRÁVNICKÁ OSOBA

1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

2. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2016!

4. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania.

Obchodné meno (názov): Slovenský zväz malého futbalu
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 30865930
Sídlo: Ružinovská 2747/28, 821 03 Bratislava
IBAN: SK39 1100 0000 0029 4000 6072