Oddelenia a komisie

Komisia marketingu, IT a strategického rozvoja 

 • Predseda:
  • Peter Králik


Komisia reprezentácie

 • Predseda:
  • Ondrej Kačmár


Turnajová komisia

 • Predseda:
  • Matúš Kocún

Disciplinárna komisia

 • Predseda:
  • Ondrej Lámeš

Komisia rozhodcov

 • Predseda:
  • Jozef Ďuriš

Komisia mládeže

 • Predseda:
  • Dominik Jakubkovič

Komisia seniorských súťaží

 • Predseda:
  • Ján Račko
 • Podpredseda:
  • Jozef Václav

Komisia médií a PR 

 • Predseda
  • Maroš Patrnčiak

Komisia interných záležitostí

 • Predseda
  • Matúš Kocún