Chcete sa stať členom?

Organizujete súťaž v malom futbale?
Radi by ste rozbehli súťaž vo svojom meste a potrebujete pomôcť?
Radi by ste získali finančnú podporu od mesta, samosprávneho kraja alebo z iných inštitúcií a neviete ako?
Radi by ste získali materiálnu podporu, ako napríklad lopty, rozlišovacie či rozhodcovské dresy?
Radi by ste získali novú webstránku pre svoju súťaž?
Prijali by vaši hráči možnosť porovnať sa s tými najlepšími nie len na Slovensku, ale dokonca v Európe či na svete?

Ak sú Vaše odpovede ÁNO, neváhajte nás kontaktovať cez nasledujúci formulár!