Poznáme podmienky na reštart súťaží

Podľa aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva sú amatérske súťaže povolené od soboty 15. mája v okresoch s I. a II. stupňom varovania. V okresoch, ktoré sú v III. stupni sú amatérske súťaže momentálne zakázané. Uverejňujeme podmienky uvedné vo vyhláške č. 208, ktoré je potrebné splniť pre možnosť organizovania súťaží profesionálnych a amatérskych športovcov.

III. stupeň varovania

a) veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť nesmie byť menšia ako 800 m2; ak má športovisko menšiu rozlohu, je jediným sektorom celé športovisko,
b) v sektore umiestnenom v interiéri môže vykonávať športovú činnosť 1 športovec na 15 m2 plochy sektora, najviac však 6 športovcov na jeden sektor, a jeden tréner,
c) v sektore umiestnenom v exteriéri môže vykonávať športovú činnosť najviac 6 športovcov a jeden tréner,
d) športová aktivita musí byť vykonávaná bez fyzického kontaktu športovcov,
e) prevádzka spŕch a šatní sa zakazuje,
f) zakazuje sa konanie amatérskych športových súťaží,
g) súťaže profesionálnych športovcov môžu byť organizované iba bez účasti divákov.
h) organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT – PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie
starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín.

II. stupeň varovania

a) veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť nesmie byť menšia ako 300 m2; ak má športovisko menšiu rozlohu, je jediným sektorom celé športovisko,
b) v jednom sektore môže vykonávať športovú činnosť najviac 10 športovcov a jeden tréner,
c) športová aktivita musí byť vykonávaná iba s obmedzením fyzického kontaktu športovcov na čo možno najmenšiu mieru v rámci jednej tréningovej skupiny,
d) súťaže profesionálnych a amatérskych športovcov môžu byť organizované iba bez účasti divákov,
e) interiérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 40 športovcov,
f) exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 50 športovcov,
g) organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT – PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín.

I. stupeň varovania

a) veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť nesmie byť menšia ako 300 m2; ak má športovisko menšiu rozlohu, je jediným sektorom celé športovisko,
b) v sektore umiestnenom v interiéri môže vykonávať športovú činnosť najviac 25 športovcov a jeden tréner,
c) v sektore umiestnenom v exteriéri môže vykonávať športovú činnosť najviac 50 športovcov a jeden tréner
d) športová aktivita musí byť vykonávaná iba s obmedzením fyzického kontaktu športovcov na čo možno najmenšiu mieru v rámci jednej tréningovej skupiny,
e) súťaže profesionálnych a amatérskych športovcov môžu byť organizované iba so sediacim obecenstvom za účasti najviac 500 divákov v exteriéri alebo 250 divákov v interiéri, v oboch prípadoch však nie viac divákov, ako je 25 % miest na sedenie,
f) interiérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 40 športovcov,
g) exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 50 športovcov,
h) organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT – PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín.

II. stupeň ostražitosti

a) na športovisku umiestnenom v interiéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 150 športovcov,
b) na športovisku umiestnenom v interiéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 300 športovcov,
c) obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia podľa § 1 ods. 1 písm. d) a e) sa použijú rovnako na najvyšší prípustný počet divákov hromadného športového podujatia súťažného charakteru,
d) interiérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 150 športovcov,
e) exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 300 športovcov,
f) organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatie iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT – PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín.

I. stupeň ostražitosti

a) na športovisku umiestnenom v interiéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 250 športovcov,
b) na športovisku umiestnenom v interiéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 500 športovcov,
c) obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia podľa § 1 ods. 1 písm. f) a g) sa použijú rovnako na najvyšší prípustný počet divákov hromadného športového podujatia súťažného charakteru,
d) interiérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 250 športovcov,
e) exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 500 športovcov,
f) organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatie iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín.

Je potrebné, aby hráči a diváci, ktorí sa zúčastnia súťažného zápasu v amatérskej lige v II stupni varovania. – fázu monitoringu, disponovali:

A – Negatívnym výsledkom RT – PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

B – Negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.

C – potvrdením o zaočkovaní druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní.

D – potvrdením o zaočkovaní prvou dávkou vektorovej vakcín proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne.

E – potvrdením o tom, že osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

F – potvrdením, že osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

G – potvrdením, že je osoba mladšia ako 10 rokov.

Všetky potrebné informácie nájdete v priloženej vyhláške.