Výsledky MSR 2017 prispeli k prvej verzii rankingu klubov Malého futbalu na Slovensku

Pred troma rokmi  v Košiciach začal  klubový malý futbal na Slovensku písať svoju históriu. Pokračoval Majstrovstvami Slovenska v Trenčianskych Tepliciach, aby v Bratislave zavŕšil trojročnicu. 

„Sme veľmi radi, že myšlienka klubových MSR sa ujala, každý rok sa počet zapojených líg a mužstiev zvyšuje a vznikajú takzvané tradičné kluby, ktoré sú všeobecne známe po celom minifutbalovom Slovensku,“ uviedol Stanislav Cintavý, prezident SZMF, ktorý spolu s kolegami zo zväzu stál pri zrode myšlienky klubových majstrovstiev.

„Majstrovstvá medzi ligami mali tiež svoju váhu, avšak boli logicky limitované počtom líg a samotné stotožnenie s ligou u hráčov nebolo také silné ako s klubom,“ uvažuje Cintavý.

Zväz tak organizuje každoročné MSR a okrem toho v aktuálnom ročníku vďaka zvolenským funkcionárom z LIMFU Zvolen, spustil aj projekt Slovenského pohára ligových výberov, ktorý si snáď nájde stále miesto na mape Slovenského malého futbalu.

„Boli by tak každoročne dve stále podujatia a možno k nim pribudnú aj iné. Priestor by azda bol na národne majstrovstvá nad 40 rokov, či naopak juniorské. Taktiež si viem predstaviť  určite formy predkvalifikácií, ale to je už hudba budúcnosti,“ uzatvára aktuálny prezident zväzu.

Ranking vedie FC Bepon, pred AS Guard
a Red Devils.
Majster z roku 2016 Letka je štvrtá a
na chrbát jej dýcha 1.FC Pressburg

Po troch rokoch je tak na svete prvý ranking výkonnosti klubov malého futbalu. Podobné rebríčky vždy vyvolávajú vášne, avšak treba si uvedomiť, že ranking nevyjadruje aktuálnu formu mužstiev, ale ich dlhodobý vývoj vo vodách malého futbalu a práve mužstvá, ktoré si dokážu udržať dlhodobú výkonnosť, sa budú nachádzať na najvyšších priečkach tohto poradia. Ranking je nastavený na 5 ročné zbieranie bodov z jednotlivých MSR a potom po 6 rokoch sa body začnú násobiť koeficientom. Čiže posledných 5 rokov bude mať v rebríčku rovnakú váhu, až každý následný rok (po 5 roku) sa začne vážene znižovať význam. Posledný rok ktorý spadne do tabuľky je desiaty rok.

„Samozrejme systém výpočtu sa môže meniť, inšpirácie sme hľadali v UEFA, kde je veľmi podobný výpočet ako ten náš, prípadne IIHF, kde zas veľmi agresívne skracujú body za uplynulé roky. Našim cieľom je však mať v rebríčku čo najviac mužstiev, pretože iba zlomok z nich sa dostane na MSR každý rok. Ak sa majstrovstiev zúčastní nejaké mužstvo iba raz, chceme aby sa videlo v rebríčku čo najdlhšie,“ vysvetľuje Cintavý.

V UEFA aj pri nasadzovaní do pohárov používajú práve ranking mužstiev a nie líg. „Mojou ambíciou bude zaviesť takýto ranking už od budúcich MSR, aby mužstvá ako Kuvajt, či Pressburg boli žrebované z koša do ktorého reálne patria, pretože si to svojou prácou v minulých rokoch vybojovali,“ dodáva prezident zväzu.

Ranking môže byť taktiež zaujímavý marketingový nástroj aj v rámci jednotlivých líg, pri derby zápasoch a podobne. Do budúcna je možné uvažovať aj nad tým, že do tabuľky „spadnú“ aj mužstvá ktoré nehrali na MSR a určité body získajú aj umiestnenia v materských ligách.

Prvý rebríček  pozostáva z výsledkov na MSR v Košiciach 2015, Trenčianskych Tepliciach 2016 a Bratislave 2017. Po každých MSR sa urobilo poradie mužstiev a priradili sa body, ktoré sa iba jednoducho spočítali.

Výpočet každého roka:
Koeficient konkrétneho mužstva sa skladá z troch bodových hodnôt.
1. váha šampionátu (každé mužstvo dostane hneď pri štarte taký istý počet bodov ako je počet účastníkov)
2. body za účasť v jednotlivých fázach (semifinalisti 40b, štvrťfinalisti 30b, osemfinalisti 20b, 16finalisti 10b)
3. body za umiestnenie (vždy sa začína od víťaza ten má 100b a od neho sa odpočítava za každú priečku nadol  koeficient šampionátu,
koef.šampinátu = 100/počet účastníkov , čiže v prípade BA to bolo 100/48 = 2,0833.
Druhé Papalalulu teda má = 48 + 40 + (100-2,0833) = 186 bodov

Rebríček k 30.6.2017:

TOP 01-32

TOP 33 - 71

LAST