Rozhodcovská komisia SZMF s množstvom pozitívnych zmien

Rozhodcovská komisia Slovenského zväzu malého futbalu nezaháľa a využíva čas nútenej pauzy na skvalitňovanie podmienok pre náš milovaný šport. Rozhodcov čaká niekoľko zásadných zmien. Akých? Na to nám odpovedal jeden z členov Výkonného výboru a Rozhodcovskej komisie SZMF Ján Račko.

Pre zvýšenie rozhodcovskej kvality na podujatiach malého futbalu dôjde k dôležitej reorganizácií. Vytvoria sa licencie pre rozhodcov v troch kategóriách. „Cieľom je skvalitnenie podmienok pre rozhodcov, získanie nových rozhodcov a s tým spojené zvýšenie konkurencie.“ Uviedol hlavný zámer reorganizácie Ján Račko.

Aké budú jednotlivé kategórie?

„Rozhodcovské licencie budeme udeľovať v kategóriách A, B a C. Kategória A bude najvyššia.“

Čo bude potrebné splniť pre zisk najnižšej licencie a čo tým rozhodca získa?

„S najnižšou licenciou C budú môcť rozhodcovia rozhodovať oblastné súťaže. Podmienkou bude úspešné absolvovanie testu z pravidiel malého futbalu. Vydávanie licencie bude v plnej kompetencii oblastných súťaží. V prípade záujmu navrhneme test pre C kategóriu pre všetky oblastné súťaže.“

Budú môcť rozhodcovia aj naďalej rozhodovať zápasy v oblastných súťažiach bez licencie, alebo bude zisk licencie povinnosťou?

„Na Slovensku nespĺňajú všetky oblastné súťaže medzinárodné pravidlá malého futbalu, niektoré súťaže majú upravené pravidlá, a to z dôvodu veľkosti ihriska, počtu hráčov a podobne, čo plne rešpektujeme. V oblastných súťažiach budú môcť rozhodcovia pískať aj bez licencie, ale zároveň by som chcel všetkých vyzvať, aby sa do tohto projektu zapojili, aby sme spoločne zdvihli úroveň malého futbalu na Slovensku. Bol by som rád, ak by vedenia jednotlivých oblastných súťaží navrhli Rozhodcovskej komisii SZMF kvalitných adeptov na zisk licencie.“

Aké výhody budú mať držitelia licencie B v porovnaní s kategóriou C?

„Okrem oblastných súťaží budú môcť rozhodcovia rozhodovať aj skupinové zápasy Majstrovstiev Slovenska, skupinové zápasy Winter Cupu a môžu byť tretím rozhodcom na zápasoch Niké Superligy. Adeptov pre tento typ licencie nominujú jednotlivé oblastné zväzy, prípadne Rozhodcovská komisia malého futbalu. Podmienkou pre jej zisk bude účasť na školení a úspešné absolvovanie písomného testu.“

Predpokladám, že držitelia licencie A budú môcť na základe týchto informácií rozhodovať všetky zápasy organizované Slovenským zväzom malého futbalu.

„Je to tak. Na úrovni hlavného rozhodcu budú môcť rozhodovať okrem skupinových zápasov Majstrovstiev Slovenska a Winter Cupu aj vyraďovacie zápasy play-off. Navyše len rozhodcovia s licenciou A budú môcť viesť zápasy národnej súťaže Níké Superligy ako hlavní rozhodcovia. Nominuje ich rozhodcovská komisia a schvaľuje ich Výkonný výbor Slovenského zväzu malého futbalu.“

Podmienky pre zisk licencie kategórie A budú náročnejšie však?

„Samozrejme. Uchádzač sa bude musieť zúčastniť školenia, absolvovať písomnú i fyzickú skúšku, a bude preskúšaný aj ústne.“

Uchádzačov o certifikát bude určite zaujímať cena…

„Licencia A a B bude stáť 100€. 50€ zaplatí uchádzač, 50€ preplatí Slovenský zväz malého futbalu. Po úspešnom absolvovaní dostanú certifikovaní rozhodcovia rozhodcovský komplet SZMF. Ak budú chcieť rezervný dres, doplatia si 15€ zvyšok hradí SZMF. Rozhodcovia budú mať na nákup zvýhodnené ceny. Náklady spojené s ubytovaním a cestovným na seminár nebudú mať adepti žiadne, pretože to všetko hradí SZMF!“

Spomínate seminár pre rozhodcov, na ktorom budú môcť prví adepti získať licenciu. Kedy a kde sa uskutoční?

„S ohľadom na aktuálnu situáciu termín prvého seminára ešte nie je známy. Budeme sa ho snažiť zorganizovať čo najskôr to bude možné. Seminár zorganizujeme vo Zvolene. Adeptov informujeme minimálne tri týždne dopredu e-mailom, v ktorom budú všetky potrebné informácie tak, aby mohli prísť na seminár pripravení. „

Bude sa ho môcť zúčastniť každý?

„Nárok na zisk licencie má každý, kto splní požadované kritéria. Úspešný adept získa certifikát, vďaka ktorému ma právo zúčastniť sa na všetkých podujatiach organizovaných SZMF, ktoré mu umožní daná licencia. Licencia sa bude obnovovať každý rok, aby sme si udržali vysoký štandard.

Čo bude okrem získania certifikátu motiváciou pre rozhodcov, aby si spravili niektorú z licencií?

„Všetci okolo malého futbalu, či už hráči, manažéri, organizátori, tréneri a v neposlednom rade rozhodcovia tvoria jednu veľkú rodinu. Ak to má fungovať, musia fungovať všetky články. Chceme, aby rozhodcovia vedeli, že nie sú na druhej koľaji, ale že sú rovnocennými partnermi. Ako som spomenul na začiatku, našim hlavným cieľom je zlepšiť ich podmienky. Zvyšujeme ich odmeny o 25%, okrem toho im preplatíme cestovné, ubytovanie a stravu na každom podujatí, za ktorým budú musieť cestovať, vrátane prvého oficiálneho seminára.“

Niečo podobné chystá aj svetová asociácia malého futbalu WMF. Budeme s ňou spolupracovať a budú mať naši rozhodcovia šancu rozhodovať aj medzinárodné turnaje?

„Áno sme s ňou v úzkom kontakte. Udeľovanie medzinárodných rozhodcovských licencii ešte nie je na programe dňa, WMF zorganizuje online seminár, ktorý bude pre rozhodcov podmienkou. Tohto semináru sa budú môcť zúčastniť naši rozhodcovia s licenciou A, ktorí vedia po anglicky a ktorých nominuje Výkonný výbor SZMF. Takýto rozhodcovia budú môcť rozhodovať aj medzinárodné turnaje.“

Nedávno bol zvolený nový predseda rozhodcovskej komisie Ondrej Lameš. Ako hodnotíte tento krok?

„Veľmi ma to teší pretože Ondej Lameš, prezident LIMFu Zvolen, má viac ako 30-ročné skúsenosti a vynikajúci prehľad o pravidlách v malom futbale. Pre malý futbal je to výborná správa.“

Kde nájdu rozhodcovia informácie o všetkom potrebnom?

„Ako som spomínal, adeptov informujeme o prvom seminári prostredníctvom emailu v dostatočnom predstihu. Okrem toho chystáme v krátkom čase na webovej stránke malyfutbal.sk vytvoriť podstránku s názvom „Rozhodcovská komisia“, v ktorej budeme postupne uverejňovať všetky potrebné informácie. Rozhodcovia tam nájdu všetky dôležité termíny i licenčné podmienky. Týmto by som chcel všetkých rozhodcov a členov oblastných výborov požiadať, aby pravidelne sledovali túto podstránku.“

„Na záver už iba želám všetkým najmä veľa zdravia v novom roku a veľa úspechov pri skúškach.“