COVID-19 sa na ihriskách malého futbalu nešíril!

Aspoň tak to vyplýva z ankety SZMF. Počas posledných dvoch týždňov bol klubovým manažérom tímov malého futbalu v jednotlivých súťažiach rozoslaný dotazník, prostredníctvom ktorého sme chceli zistiť, či sa vyskytol prípad pozitívne testovaného hráča v dôsledku účasti na zápase malého futbalu. Z jednotlivých odpovedí klubových manažérov sme zistili, že žiaden hráč malého futbalu sa nenakazil vírusom COVID-19 v dôsledku účasti na zápase. My vám prinášame súhrnné informácie, ktoré sme z odpovedí získali.

Prezident Slovenského zväzu malého futbalu Peter Králik bol s výsledkami spokojný: „Sme radi, že odpovedalo až 167 tímových manažérov z celého Slovenska. Prakticky to znamená, že je to vzorka viac ako 2600 hráčov, ktorí sa nielen počas prvej, ale ani počas silnej druhej vlny s najväčšou pravdepodobnosťou nenakazili Covidom-19 na ihriskách malého futbalu, čo je veľmi pozitívna správa. Už od júna sme proaktívni, nielen my v rámci zväzu, ale aj samotní hráči, ktorí pri čo i len najmenšom podozrení nenastúpili na zápasy, prípadne boli zápasy odložené. Verím, že zodpovednosť je kľúčom k reštartu športu na Slovensku.“

Od tímových manažérov sme obdržali 167 odpovedí, z ktorých 103 bolo z tímov Niké TOP ligy (67 z Bratislavy, 12 z Nitry, 9 z Piešťan, 8 z Prešova a 7 z Trnavy), 24 z Banskobystrického zväzu malého futbalu, 13 z Mestskej ligy malého futbalu v Martine, 10 z LIMFU Zvolen, 7 z Interligy Galanta, 5 z Kanianskej ligy malého futbalu, 4 z 3B Uličnej ligy v Prešove a 1 z Bratislavskej ligy malého futbalu.

Následne sme zisťovali, či bol zaznamenaný pozitívne testovaný hráč v jednotlivých tímoch. Z celkového počtu 167 odpovedí – označilo 139 manažérov, že žiaden ich hráč nebol pozitívne testovaný, 19 manažérov označilo, že sa v ich tíme nachádza hráč, ktorý bol pozitívne testovaný na COVID-19 a 9 manažérov uviedlo, že nevedia, či sa v ich tíme vyskytol hráč s pozitívnym testom.

Ako poslednú otázku sme sa snažili zistiť, či v tíme zaznamenali prípad pozitívne testovaného hráča v dôsledku účasti na zápase malého futbalu. Z celkového počtu 167 odpovedí žiaden manažér neuviedol, že by v tíme zaznamenali pozitívny prípad, ktorý by bol spôsobený účasťou hráča na ihrisku počas zápasu malého futbalu. Celkový počet hráčov na súpiskách tímov, od ktorých sme obdržali odpovede je 2614.

Ďakujeme všetkým klubovým manažérom, ktorí sa zapojili do nášho formulára a veríme, že sa už čoskoro opäť všetci vidíme na ihriskách malého futbalu. Táto možnosť je však podmienená zodpovedným správaním každého jedného z nás a preto veríme, že v dôsledku dodržaní všetkých požadovaných hygienických nariadení vytvoríme bezpečné prostredie na odohratie zvyšnej časti sezóny.