Zápisnice z VV SZMF

12. december (Bratislava) – zápisnica

24. január (Banská Bystrica) – zápisnica

15. apríl (Bratislava) – zápisnica

1. júl (Bratislava) – zápisnica

25. august (Bratislava) – zápisnica