Termínová listina – národná

Termín Kategória Podujatie Miesto konania
 11.2.2018 A Winter Cup 2018 Korňa, Slovensko
19.3.2018 A, U10 Začiatok domácich súťaží Slovensko
22.-24.6.2018 A Majstrovstvá SR Považská Bystrica
24.6.2018 U10 Majstrovstvá SR U10 Považská Bystrica
8.9.2018 A Začiatok národnej ligy  Slovensko