Staňte sa členom

SZMF-web-logo
ČLENSKÁ PRIHLÁŠKA
do Slovenského zväzu malého futbalu, o.z.

Vyplnením a zaslaním registračného formulára, ktorý nájdete nižšie, urobíte prvý krok pre získanie členstva v Slovenskom zväze malého futbalu. Pre jej úplné dokončenie si prosím stiahnite tlačenú podobu prihlášky a podpísanú ju zašlite s požadovanými dokumentami na uvedenú adresu.

ČLENSKÁ PRIHLÁŠKA do Slovenského zväzu malého futbalu, o.z
Sending

Prehlásenie štatutárneho zástupcu:

Prehlasujem, že mnou vyššie uvedené údaje sú pravdivé, a ako štatutárny zástupca vyššie uvedeného oblastného zväzu súhlasím s jeho vstupom, ako člena do Slovenského zväzu malého futbalu, o.z. (ďalej len SZMF). Tento vstup tiež odsúhlasil náš kompetentný orgán a je v súlade s našimi stanovami. Ďalej súhlasím so zasielaním informácií zo strany SZMF a partnerov SZMF na mnou vyššie uvedenú e-mailovú adresu či telefónne číslo, ktoré bude v prípade záujmu SZMF distribuovať členom vyššie uvedeného zväzu, ktorého som štatutárnym zástupcom.

Súhlasím so stanovami SZMF a ďalšími dokumentmi SZMF a hodlám sa nimi riadiť a dodržiavať ich. Prehlasujem, že vždy budem jednať čestne a podľa pravidiel Fair-play.