Súťaže

Názov zväzu/ligy Kontaktná osoba E-mail Web stránka
Banská Bystrica – MÚMF Banská Bystrica Luděk Neuschl ludek@mp-plus.sk www.mumf.sk
Bratislava – BLMF Stanislav Cintavý info@blmf.sk www.blmf.sk
Bratislava – TOP liga Peter Králik vedenie@topliga.sk www.topliga.sk
Detva – Malý futbal Detva Róbert Sekereš robertsekeres66@gmail.com  
Galanta – Galantská Interliga Marek Prokopec prokopec@autoprofit.sk www.interliga.eu
Kanianka – KLMF Kanianka Jozef Fazika jfazzo@gamil.com  
Komárno – TOP liga Jozef Hennel komarno@topliga.sk www.topliga.sk
Košice – KNL miniliga Mile Kovačevič knlminiliga@gmail.com www.knlminiliga.sk
Martin – MLMFMT Igor Mišík mlmftmt@gmail.com www.mlmfmt.sk
Nitra – TOP liga Matúš Kocún info@topliga.sk www.topliga.sk
Partizánske – MLMF Partizánske Michal Kopál michal.kopal@gmail.com www.maleligy.sk
Považská Bystrica – Mestská liga malého futbalu Martin Gardian martin.gardian@gmail.com www.mfpb.sk
Prešov – Futbalová miniliga PU Dominik Jakubkovič miniligapu@gmail.com malyfutbal.info
Prešov – TOP liga   presov@topliga.sk www.topliga.sk
Prešov -Uličná liga Prešov Ondrej Kačmár kacmar.ondrej@zoznam.sk ulicnaliga.sk
Senec – Futbalová miniliga Senca Radoslav Dosedel radoslavdosedel@yahoo.com www.fms.sk
Sereď – Seredská Interliga Tomáš Žákovič t.zakovic@gmail.com interligasered.sk
Solčany – Solčanská futbalová miniliga Štefan Birmon birmon.stefan@post.sk www.sml.szm.com
Trenčín – MÚMF Ondřej Tluka otluka@centrum.sk malyfutbaltrencin
Trnava – TOP liga Filip Diera trnava@topliga.sk www.topliga.sk
Zvolen – LIMFU Zvolen Ján Račko limfuzvolen@gmail.com www.limfuzvolen.sk
Žilina – TOP liga Martin Volek info@topliga.sk www.topliga.sk

Členský príspevok bol stanovený valným zhromaždením SZMF v roku 2016, a to vo výške 25 € pre oblastný zväz, ktorý má 12 tímov a menej a 50 € pre oblastný zväz, ktorý má nad 12 tímov.