Smernice

Smernica k usporiadaniu MSR

Smernica reprezentácie SZMF

Členský príspevok: členský príspevok sa platí 1 x ročne. V roku 2017 výška členského príspevku bola závislá od veľkosti oblastnej súťaže (25 €, resp. 50 €).