V Brne sa volilo nové vedenie EMF

Brno, Česká republika – Počas uplynulého víkendu sa 35 reprezentantov z 27 krajín starého kontinentu zišlo v Brne, aby spoločne zasadla Valná hromada Európskej federácie malého futbalu (EMF – European Minifootball Federation). Hlavným bodom programu zasadnutia bola voľba nového vedenia EMF.

Valná hromada vyberala z dvoch kandidátskych koalícií, ktoré tvorili traja nominovaní (prezident, viceprezident  a gen. sekretár). 16 hlasov z celkovo 27 možných získala trojica na čele s prezidentom Dávidom Tiborom (Maďarsko), viceprezidentom Filipom Judom (Česká republika) a generálnym sekretárom Atillom Takacsom (Rumunsko).

1

Nový prezident EMF s Viceprezidentom a Generálnym sekretárom

Neúspešnú koalíciu tvoril kandidát na prezidenta Christoph Koechy z Nemecka, s viceprezidentom Thanosom Papadopoulosom z Grécka a ako generálny sekretár im mal dopĺňať Hugo Ascenso Costa z Portugalska.

Zasadnutia sa zúčastnili aj prezident Slovenského zväzu malého futbalu Stanislav Cintavý a generálny sekretár Peter Králik, ktorí v hlasovaní podporili víťaznú koalíciu Dávida Tibora.

Okrem najvyššieho vedenia EMF prebehlo aj hlasovanie do Výkonného výboru, ktorý pozostáva zo 7 členov. Okrem prezidenta, viceprezidenta a generálneho sekretára sa hlasovalo o ďalších 4 členoch. Do Výkonného výboru EMF sa dostali s 16 hlasmi Ramil Rjazanov, s 15 hlasmi Yair Sheir (Izrael) a Andrej Manfreda (Slovinsko), a generálny sekretár SZMF Peter Králik, ktorého v druhom kole volby podporilo  19 z 25 hlasujúcich.  

Prezident SZMF Stanislav Cintavý vníma výsledok volieb ako pozitívny krok. „Nebudem sa tajiť, že víťaznú koalíciu podporilo svojim hlasom aj Slovensko. Vízia ktorú predstavili nový prezident David Tibor a viceprezident Filip Juda ma oslovila vo viacerých smeroch. Navyše v oboch prípadoch je za nimi vidieť kus skvelej práce, či už na ich národných úrovniach, ale v prípade Filipa Judu samozrejme aj na medzinárodnej. Ich plány tak majú legitimitu podčiarknutú  reálnymi výsledkami z minulosti . Vo voľbách do výkonného výboru ma okrem nášho Slovenského diplomatického úspechu potešil aj postup nášho Slovinského kolegu, ktorý bude určite taktiež prínosom pre rozvoj malého futbalu.”

Peter Králik pri voľbách do Výkonného výboru EMF s výraznou podporou prítomných v druhom kole voľby uspel. Získal tak pre Slovensko miesto za stolom Výkonného výboru Európskej federácie malého futbalu: „S výsledkom volieb sme spokojní, nakoľko sme dúfali v tento výsledok. Osobne som poctený, že som dostal vo voľbách tak silný mandát, zároveň si však uvedomujem veľkú zodpovednosť, ktorá s touto funkciou prichádza. 19 z 25 hlasov je dôkaz toho, že aj na európskej pôde si vážia moju doterajšiu prácu v oblasti malého futbalu. Je to zároveň vynikajúca správa pre malý futbal na Slovensku, pretože aj naša krajina bude mať miesto v jednom z najvýznamnejších orgánov EMF.“

Gratulujeme Petrovi k novej pozícii v štruktúrach Európskej federácie malého futbalu a ostáva nám už len dúfať, že bude pri novej funkcii mať dostatok času naplno sa naďalej venovať SZMF.

Nová koalícia prezidenta Dávida Tibora bola zvolená na 5-ročné obdobie, ktoré bude trvať až do roku 2022.